Gençler & Çocuklar

STEM, Robotik ve Kodlama
STEM, Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinden meydana gelmektedir. STEM bu 4 disiplinin bir araya gelerek oluşturduğu, öğrencilerin teorik derslerde gördükleri konuları farklı uygulamalarla deneyimlemelerini sağlayan bir yaklaşımdır. Öğrenciler hem matematik ve fen bilimlerinin günlük hayatta ne şekilde karşımıza çıktığını öğrenebilmekte, hem de erken yaşta mühendisliğe karşı ilgileri oluşmaktadır.

Kodlama ve Robotik, içinde bulunduğumuz dijital çağın temel ihtiyacı olarak kabul görmektedir. Birçok kurum ve kuruluş, Türkiye ve Dünya’da çocukların kodlama diline hakim olabilmesi için çalışmalar yapmakta, projeler yürütmekte ve uygulamalar hazırlamaktadır. Çocukların iletişim becerilerini arttırma, eleştiril düşünme yetisi kazandırma ve problem çözme becerisi kazandırmak için kabul gören kodlama ve robotik eğitimleri her yaş grubuna uygulanabilmektedir.

Gösterilen sonuç sayısı: 6